ראשי

גבעת עדה נקראת על שם אשתו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד אדלאיד (עדה). היא הוקמה בשנת 1903 על ידי שמונה משפחות, ארבעה בני משפחת בלנק, אוורבוך, קרופיק וקוניצר. (ה"מוכתר" הראשון של גבעת-עדה היה אבא'לה תשבי, בן שפיה צאצא למקימי שפייה מיכאל ומלכה חמלניצקי ולמקימי פתח תקווה משפחת למפרט).

בשנת 1949, עם קום המדינה, הוכרזה גבעת עדה לראשונה כמועצה מקומית עצמאית, אך בספטמבר 2003 אוחדה גבעת עדה עם בנימינה לרשות מקומית אחת.

אחרי 14 שנים של ניסוי בלתי מוצלח, אנו, בני ובנות גבעת עדה, ותיקים וצעירים כאחד, דורשים בזאת להחזיר את המצב לקדמותו ולשמור על גבעת עדה עצמאית וגאה.

המטרה כעת, בשנת 2017, היא לקדם את איכות החיים בגבעת עדה ולשמור על צביונה הכפרי של המושבה.